Don't Miss
Home » Organisations in Lekhnath » NEA Lekhnath Ditribution Centre

NEA Lekhnath Ditribution Centre

Nepal Electricity Authority, Lekhnath Distribution Centre

NEA Lekhnath Distribution Centre (1)

“Save electricity, reduce bill amount.”

Replace CFL bulbs instead of normal bulbs.

Phone Numbers:

No- Light: 061-560501

Revenue Section: 061-561001

——————————————————————————————————————–

मिटर रिडिङ भएको मितिबाट ६० औं दिन सम्म पनि महसुल नबुझाएमाकुनै पनि समयमा विना सूचना लाइन काटिने भएकोले समयमा विद्युत महशुलबुझाई अनावश्यक जरिवाना तथा प्रशासनिक झन्झटबाट बचौ।

विद्युत बचाऔं, विल रकम घटाऔं

साधारण चिमको सट्टा CFL चिम प्रयोग गरौँ।

———————————————————————————————————————-

NEA Lekhnath Distribution Centre (2) NEA Lekhnath Distribution Centre (1)

Nepal Electricity Authority, Lekhnath Distribution Centre Office

Talchowk

Phone Numbers:

No- Light: 061-560501

No light Shishuwa, Talchowk, Begnas, Khudi, Gagangauda, Arghaun, Budhibajar, Bhimad,

Revenue Section: 061-561001

Check Also

Nepal Telecom Lekhnath

Nepal Telecom Lekhnath Location: Lekhnath-07, Talchowk Phone: