Latest News

Chhata Ojhel Pari

New Teej Song
Chhata Ojhel Pari... Promo
Singer : Raju Pariyar and Radhika Hamal 
Writer: Sabitri Giri 
Models: Pukar Shrestha/ Kabita B.K


For more subscribe us at Facebook.com/Cityof7lakesdotcom